NAŠI PROIZVODI
Izmenjivači toplote
Aparati za razmenu toplote izmedju dva fluda bez njihovog medjusobnog mešanja
Toplotne podstanice
Sklopovi namenjeni sistemima daljinskog grejanja i pripremi tople sanitarne vode
Projekat Waste Gas Innovative Economizer

Firma Euro Heat DOO razvija projekat Waste Gas Innovative Economizer. Dana 9 septembra od 9 časova u prostorijama firme održaće se prezentacija projekata i održati rasprava o uticaju projekta na životnu sredinu (Enviroment Management Program EMP). Pozivamo sve zaintresovane da uzmu učešće u raspravi i daju svoje mišljenje. 

SZZ od legionele
Sistem za zaštitu od legionele se primenjuje u objektima gde postoji centralna priprema tople sanitarne vode i služi za uništavanje bakterije legionele

 

Ako imate potrebu za izmenjivačem toplote, a niste sigurni koji Vam model najviše odgovara, popunite formular i naš tim će Vas kontaktirati
EURO HEAT calc je naš softver zasnovan na proračunima i merenjima u sopstvenoj laboratoriji, stvoren da korisnik na lak i efikasan način...
 

 

O nama

Proizvodimo lemljene i rastavljive izmenjivače toplote do 20 MW, kao i dobošasto-pločaste izmenjivače kapaciteta do 100 MW.

Kompleksna organizacija poslovanja, savremena proizvodnja uz strogo definisan tehnološki proces, korišćenje najkvalitetnijih materijala, stalno usavršavanje tehnologije, detaljna kontrola i provera gotovih proizvoda doveli su do toga da postanemo lider u jugoistočnom delu Evrope u proizvodnji pločastih izmenjivača toplote.

Opširnije →

Primena
Daljinsko grejanje
Bazeni
Hlađenje
Tehnološki procesi
Sanitarna potrošačka voda
Prehrambena industrija
Toplotne pumpe
Naftna industrija
Solarni sistemi
Farmaceutska industrija