Softverska rešenja

Naši proizvodi
Ako imate potrebu za izmenjivačem toplote, a niste sigurni koji Vam model najviše odgovara, popunite formular i naš tim će Vas kontaktirati >>

EURO HEAT calc je naš softver zasnovan na proračunima i merenjim u sopstvenoj laboratoriji, stvoren da korisnik na lak i efikasan način za unete parametre dobije listu izmenjivača koji ispunjavaju zadate uslove.

Unosom traženih parametara ( snaga, primarni i sekundarni temperaturni režimi ) dobija se lista izmenjivača toplote koji odgovaraju potrebama.

Lista sadrži izmenjivače toplote koji ispunjavaju početne uslove sa njihovim tehničkim karakteristikama, konstruktivne podatke, fizičke osobine i tehnički crtež sa mogućnošću prikaza svih podataka u PDF formatu

Tehnički list izabranog izmenjivača može se pogledati, sačuvati, odštampati ...

Klizni dijagram – program izuzetno koristan kako krajnjem potrošaču tako i kontrolorima na terenu. Klizni temperaturni dijagram određuje polaznu i povratnu temperaturu u sistemima daljinskog grejanja u funkciji od spoljne temperature.

Euro Heat Calc instalaciju možete preuzeti OVDE

Kategorija ne sadrži proizvode!