Naši proizvodi
Ako imate potrebu za izmenjivačem toplote, a niste sigurni koji Vam model najviše odgovara, popunite formular i naš tim će Vas kontaktirati >>

Ovaj tip izmenjivača predstavlja idealan spoj pločastih i dobošasto-cevnih izmenjivača toplote kombinujući najbolje karakteristike obe vrste izmenjivača toplote – stepen efikasnosti i male gabarite pločastih izmenjivača sa sigurnošću i otpornošću na visoke temperature i pritiske dobošasto cevnih izmenjivača toplote.

Unutrašnje ploče su međusobno zavarene tako ne postoje zaptivke, što ovom tipu izmenjivača omogućava rad u temperaturnom rasponu od -200 do 500 ºC kao i rad na vrlo visokim radnim pritiscima  ( do 100 bar pa i više )

Stepen korisnosti kod pločasto dobošastog tipa izmenjivača je vrlo visok i kreće se do 95%

Ovakav tip izmenjivača je našao svoje mesto u gotovo svim oblastima gde postoji potreba za razmenom toplote između dva fluida – sistemi daljinskog grejanja ( vrlo često kao primarni izmenjivači sa kapcitetima od po nekoliko desetina megavata ) , u rashladnoj tehnici kao isparivači i kondezatori , u industriji za grejanje i hlađenje hidrauličkog ulja.

U poslednje vreme ovaj tip izmenjivača sve više pronalazi svoje mesto u funkciji ekonomajzera i rekuperatora toplotne energije otpadnih gasova.

Jedna od najvećih prednosti pločasto dobošastih izmenjivača toplote je lako i brzo čišćenje jedne strane izmenjivača, zbog čega se ovaj tip izmenjivača vrlo često koristi kod velikih kotlovskih postrojenja gde služi kao primarni izmenjivač toplote tj. kao zaštita kotla od nečistoća koje bi mogle da stignu iz toplovodne mreže.
 

osnovni-crtezi-plocasto-dobosasti.gif
 

Skrolujte tabelu levo ili desno
Tip Priključak na strani ploča DN Priključak na strani plašta DN Maksimalni protok m3/h A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
P 100 25 25 - 50 8 80 243 202 139 107+2,6xn
P 200 25 25 - 80 12 130 325 289 219 130+2,5xn
P 350 50 25 - 150 40 226 488 450 355 207+3,5xn
P 500 80 50 - 300 120 330 800 665 508 317+3,3xn
P 660 125 50 - 500 250 498 950 885 711 352+3,6xn
P 1000 200 50 - 700 700 740 1464 1290 1060 509+3,3xn

n – broj unutrašnjih ploča